Samen werken aan talent

Ieder kind heeft zijn eigen, unieke talenten. Wij willen deze talenten optimaal ontwikkelen. Daarom stemmen wij ons onderwijs af op de behoeften van uw kind, met natuurlijk veel aandacht voor taal,spelling, lezen en rekenen maar ook voor creativiteit, sociale vaardigheden, muziek, sport en techniek.

groep-5.jpg

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school, zich veilig voelen, elkaar respecteren en helpen. Samen met alle betrokkenen willen we een goede basis voor de toekomst leggen.

 

bouwhoek.jpg

Binnen de jaargroepen vindt gedifferentieerd onderwijs plaats. Dit kan betekenen dat leerlingen een eigen leerlijn volgen te midden van leeftijdsgenoten.

digitaal-onderwijs.jpg

Naast goede leerkrachten, een vakleerkracht gym en prima onderwijsassistenten zetten wij hier digitale hulpmiddelen voor in. Ons onderwijs is gericht op talentontwikkeling. We sluiten aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen en dagen hen uit tot verdere ontwikkeling.