Groep 1C

Groep 1C is dit jaar opgestart als instroomgroep voor de 4-jarigen die voor het eerst naar school komen. Gezien de groei die deze groei doormaakt zal deze groep in zijn huidige vorm in stand blijven en zal vanaf januari 2018 veranderen van instroomgroep naar een reguliere groep 1/2. Jongste kleuters zullen daarom vanaf januari 2018 in alle drie de groepen kunnen instromen.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.