Groep 3/4

In groep 3 verandert er veel voor uw kind. Een eigen tafel, de eerste stappen op de weg naar kunnen lezen, schrijven en rekenen, wat in groep 4 weer verder wordt uitgebouwd.

Rekenen

Groep 3 op obs Meester Eeuwout:
Op obs Meester Eeuwout is er dit jaar een kleine groep 3. Een erg leuke groep waarin de kinderen veel van en met elkaar kunnen leren. Elke dag wordt er gestart met zelfstandig ‘lezen’.

Groep 3:
In groep 3 staat leren lezen en schrijven centraal. Dit leren wij de kinderen met behulp van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Een leuke methode, waarin de kinderen stap voor stap alle letters leren. U zult het niet geloven, maar in januari kennen de kinderen al bijna alle letters! 

Naast Veilig Leren Lezen werken wij aan rekenen met de methode ‘De Wereld in Getallen’. Aan het begin van het jaar zullen wij veel werken met de hoeveelheden, die later omgezet worden in echte sommen.

Wij werken voor de vakken lezen en rekenen ook aan de computer of IPad. 

Naast deze vakken is er aandacht voor verkeer, wereldoriëntatie en  Engels, techniek en de creatieve vakken. Natuurlijk is er ook ruimte om soms nog even lekker te spelen. 

Met hulp van ouders is het mogelijk dat er groepjes kinderen techniek krijgen in de aula of kunnen oefenen met de speelleesset van Veilig Leren Lezen.

 

Aandacht voor de individuele leerling:
net als in alle groepen op onze school  spelen wij in groep in op de individuele behoefte van het kind. Het welbevinden van een kind is enorm belangrijk voor een goede ontwikkeling.