Groep 6

In groep 6 begint voor de kinderen de bovenbouw periode.

DSC_5303.JPGIn groep 6 gaat het onderwijs natuurlijk gewoon verder waar het de basisvaardigheden betreft. Voor taal, rekenen, Engels ,technisch lezen en begrijpend lezen volgen we de methodes. In groep 6 behandelen we de topografie van Nederland . Daarnaast werken we door de hele school heen met Topondernemers; een methode voor wereldverkenning, waarbij we uitgaan van thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ook de lessen techniek gaan uit van de interessegebieden van de kinderen en zijn per leerjaar geordend. 

In groep 6 wordt verder gewerkt aan vaardigheden, die de kinderen in de toekomst nodig hebben; naast het werken met de computer , IPad en smartphone is er veel aandacht voor samenwerken, presenteren, kritisch denken, zelfredzaamheid en het dragen van verantwoordelijkheid met betrekking tot het eigen leren en ontwikkelen.

Daarnaast is er veel aandacht voor de omgang met elkaar; samen dingen organiseren en beleven zorgt voor sociale verbanden en onderling respect.