Iedereen is welkom

Op onze school zijn alle leerlingen welkom. Wij gaan niet uit van een bepaalde religie.

8258.jpgWel hechten we veel belang aan het uitdragen van normen en waarden. Samen met ouders en leerlingen vormen we een gemeenschap, waarin wij respect en waardering hebben voor verschillende meningen en achtergronden.

Naast vrijheid gelden er echter ook afspraken waar ieder zich aan moet houden. In de klas wordt er elke week een les in sociale competentie gegeven. In de lessen leren kinderen met

elkaar en met zichzelf omgaan. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen: ze zullen deze vaardigheden nu, maar ook later nodig hebben in de maatschappij.