Tussenschoolse opvang

OverblijvenSamen eten, samen spelen, samen werken

De TSO op de Meester Eeuwoutschool biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin  het kind in een ontspannen sfeer kan overblijven.

Het overblijven op onze school is in handen van 7 vrijwillige ervaren leidsters. 1 leidster is gediplomeerd leidster TSO en 2 leidsters hebben de basiscursus TSO gevolgd. Het team volgt regelmatig bijscholing/training. Onlangs hebben de leidsters een E.H.B.O. cursus gevolgd. Wij vinden het belangrijk dat de leidsters pedagogisch verantwoord werken.

Overblijven vindt plaats in de grote hal van onze school. Tevens maken we gebruik van het schoolplein en het speelveld bij de school.

De TSO is vrije tijd besteding voor de kinderen. Om een vertrouwde omgeving te waarborgen streeft het TSO team ernaar om een gezellige sfeer te scheppen. Kinderen kunnen zelf kiezen waarmee ze willen spelen, zowel binnen als buiten. Eén en ander met inachtneming van de regels TSO.

Als u gebruik wilt maken van TSO, dient u het inschrijfformulier in te vullen.