Hoe werkt het?

knutselen

Het Tussen Schoolse Opvang team van de Meester Eeuwoutschool bestaat uit een aan- tal vrijwillige leidsters.

De leidsters krijgen voor iedere overblijf een vrijwilligers vergoeding. Een leidster is in het bezit van het diploma leidster Tussen Schoolse Opvang. Iedere leidster blijft 1 of 2 maal per week over op vaste dagen. Voor iedere 15 kinderen die overblijven is er 1 leidster aanwezig.

Als uw kind voor de 1e keer gaat overblijven dient er een inschrijfformulier te worden ingevuld. Dit formulier kunt u online invullen of downloaden, afdrukken en in de TSO bus in de hal achterlaten.
Aan het eind van het schooljaar krijgt u opnieuw een inschrijfformulier om in te vullen zodat de TSO altijd op de hoogte is van de juiste telefoonnummers en we kunnen zien wat het aanbod van kinderen is in het nieuwe schooljaar.

Alle belangrijke gegevens over uw kind worden op een kaart bijgehouden.

Is uw kind aangemeld voor de TSO maar niet aanwezig dan nemen wij gelijk contact met u op. Aangemelde kinderen mogen zonder uw toestemming niet mee met andere kinderen of volwassenen.

Aan- en afmeldingen voor de TSO worden schriftelijk gedaan via de oranje TSO bus in de hal van de school. Vermeldt u hierop s.v.p. duidelijk de naam van uw kind en om welke datum het gaat.

Bij ziekte kunt u telefonisch afmelden via de school. Als uw kind niet of niet goed wordt aan/afgemeld worden er administratie kosten in rekening gebracht. Bij studiemiddagen, excursies of schoolreisjes hoeft u uw kind niet af te melden.

Misschien vindt u deze regels allemaal wat strak en streng, maar deze regels verhogen de veiligheid van uw kind tijdens de TSO.

Een belangrijke activiteit tijdens de TSO is de maaltijd. Alle kinderen en leidsters zitten aan tafel en eten hun zelf meegenomen lunchpakket. Fruit dient schoongema- akt meegegeven te worden. Wij gaan er van uit dat uw kind daadwerkelijk de hoev- eelheid uit het luchpakket op kan. Er mag geen snoep of koek gegeten worden tijdens de TSO. De maaltijd wordt gezamelijk begonnen en beeindigd. De lunchtas kunt u aan de kapstok van uw kind hangen

 

Op de tas, beker en bakje dient de naam van uw kind te staan.

Na het eten gaan alle kinderen minimaal 15 minuten buiten spelen. Daarna mogen ze zelf kiezen of er binnen of buiten gespeeld wordt. Tijdens de TSO zijn de hekken en kleuterdeur op slot. Als er voldoende leidsters zijn, kunnen kinderen vanaf groep 4 op het basketbalveld aan de overkant van de school spelen. Ook hier is er altijd toezicht van een leidster. Tijdens de TSO mogen de kinderen niet in de lokalen en ook geen gebruik maken van speelgoed/computers of materialen van de school. De TSO beschikt over voldoende speelgoed, handenarbeid materiaal en spelletjes. Het buitenspeelgoed van de school mag wel gebruikt worden.

De TSO acht het van belang dat uw kind op een goede en veilige manier kan overblijven. De TSO werkt volgens het overblijfwerkplan.
Wilt u dit inzien, een mondelinge toelichting of zomaar eens een kijkje nemen dan bent u van harte welkom. Iedere dag ( behalve woensdag) van 11.30 tot 13.40 zijn er leidsters aanwezig.

Wij gaan er van uit dat iedereen die gebruik maakt van de overblijf respectvol met elkaar omgaat alsmede met de materialen en zich houdt aan de regels die wij met elkaar hebben opgesteld.

Mochten er problemen zijn met uw kind dan nemen wij contact met u op. Wij wil- len u er op attenderen dat de leidsters zwijgplicht hebben.