Medezeggenschapsraad

OBS Meester Eeuwout heeft een medezeggenschapsraad met als doel het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de school en het onderwijs.

Met andere woorden wat heeft de school nodig om een goede school te zijn. Hoe kunnen wij de visie van de Meester Eeuwout bewaken en controleren zodat de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen gehandhaafd blijft of wordt verbeterd. Hierdoor wordt het onderwijs leuk voor de kinderen, de leerkrachten maar ook voor de ouders doordat zij zich betrokken voelen bij de school.

Taken van de Medezeggenschapsraad:

  • Advies geven ( gevraagd of ongevraagd) aan de leiding van de school;
  • Het sneller kunnen inspelen op nieuwe ideeën en wettelijke wijzigingen of maatschappelijke veranderingen die invloed hebben op de school;
  • Controle uitoefenen op de school zoals daar zijn veiligheid, personele veranderingen, kwaliteitsbewaking en het maken van afspraken.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken en heeft beschikkingover een eigen budget. De vergaderingen zijn in principe openbaar dus elke ouder of leerkracht is altijd welkom om een vergadering bij te wonen.

Heeft u als ouder of als leerkracht ideeën die de kwaliteit van de school of het onderwijs structureel kunnen verbeteren, geef dit dan door aan degene die zitting heeft in de Medezeggenschapsraad. U kunt de Medezeggenschapsraad ook mailen: mr.meestereeuwout@primovpr.nl

 

De leden: 

Team Ouders
Arielle Verbeek (voorzitter) Maaike van der Poel
Deborah Koot Linda Houkes
Milou Bootsma Paul van der Hoeven